Mestringsopplevelser

 

Kan du se deg selv?

Kan du se konturene av et bildet som viser eller sier noe om hvem du er? Kan du berøre kjernen som avdekkes helt der inne, eller er alt utydelig og skimt? Lukter du noe som kan symboliseres ved årstidene, er det rent, fuktig eller surt og kaldt? Hvordan smaker opplevelsen for deg der du er, fysisk og psykisk? Kjenner du uro i kroppen eller balanse og velvære?

Skulle du vurdere dette isolert og gitt poeng hver for seg, får du svar som gir et begrenset bilde av livet. Legger du svarene sammen kommer du frem til en sum og en opplevelse som er mer hel og som viser mangfoldet i livet. Det er dette min måte å Coache på handler om, for livet er dødsviktig. Vi kan bare leve livet mens vi er her og da er valget vårt, enten å bli et offer for omstendighetene eller være proaktiv og skape et grunnlag for fred inni oss.

Hva som fyller meg med glede

Jeg fylles av en glede til livet som gjør meg bevisst og tilstede. Å finne sin åndelige bevissthet gir en glede som ikke kan forklares, den må oppleves og leves. Jeg kan bare takke meg selv og universet for at dette skulle komme til meg på en så klar måte at jeg måtte dele det med deg. Hvordan kan jeg være trist og alene når hver eneste pore i kroppen syder av erfaring. som jeg kan ta med meg hvor enn jeg går eller vandrer? På denne siden er denne fantastiske kroppen med på å forsterke og løfte min egen forståelse av livet. Jeg kan ikke bære på frykt, hvis jeg vet at det livet jeg lever, bidrar til at jeg harmoniserer meg i kropp sinn og ånd.