Her er noen av mulighetene dine hos meg

I min verden var det svært krevende å bevisstgjøre seg hvor jeg skulle begynne å lete, og hvor langt jeg måtte gå for å finne svarene jeg kunne leve med. Slik tror jeg også det er for mange andre og derfor har jeg valgt å gi en trinnvis tilnærming som vil kunne lose deg frem til de nøklene du kan finne ved hvert utviklingsnivå i din tilværelse.  Du vet best hvor skoen trykker eller hvilke dører som stenger for ditt  innsyn. For det er innover vi må gå for å se hvem vi er. Velkommen til en vandring som tar deg fra hodet ned i hjertet!

Hvor lang tid du bruker for å få til målet for denne reisen, avhenger av din holdning og din innsats for å nå frem dit du vil!

Mentor- introduksjonssamtale