Konturer

Kan du se konturene av et livsbilde som sier noe om hvem du er? Kan du berøre kjernen som avdekkes helt der inne, eller er det vanskelig å se? Lukter du «lunta» eller leser du de elementene som omgir deg? Å sette ord på omgivelsene gjør det lettere å finne frem i et indre landskap som påvirkes av omstendighetene. Opplevelser kan som du vet, arte seg forskjellig. Hvordan har du det i sinnet og kroppen?  Å mestre sinnet, er en livskunst, du kan tilegne deg, med trening. Jeg trener mennesker i å mestre sinnet, slik at de kan overleve de hverdagene det finnes flest av. Livet er dødsviktig, og du er den viktigste personen i livet ditt! Er du et offer eller en årsak til at livet arter seg som det gjør, akkurat nå?

Historie

Hva har du opplevd som du kan vokse på?

Væren

Det krever noe av oss når vi skal søke etter svar i en hverdag som forplikter. Min historie er like sammensatt som din. Derfor vil jeg fortelle deg hva som gir meg opplevelse av glede og livsmestring. Å finne sin åndelige bevissthet gir en glede som ikke kan forklares, den må oppleves og leves. Hvordan kan jeg være trist og alene når hver eneste pore i kroppen syder av en erfaring. Erfaring, som jeg kan ta med meg hvor enn jeg vandrer og som jeg kan dele med deg. Hvilken erfaring har du som du kan ta med deg, den dagen du vandrer?

Hva heter din sannhet og hva betyr det for deg å leve denne sannheten?

På denne siden av livet,  er det viktig å løfte din forståelse av livet, slik at du kan se deg selv i ditt indre landskap. Selv kan jeg ikke bære på frykt, når jeg vet at det livet jeg lever, bidrar til fred og forsoning inni meg. Det som er inni er også utenpå, slik er det for oss alle. Jeg tror på sammenhenger du ikke kan se, før du bestemmer deg for å ta deg tid til å fylle livs rommet du befinner deg i. Hvordan vil du betegne ditt indre landskap? Er det kupert og vanskelig å finne frem? Trenger du hjelp til å tyde svarene som ligger fremme i dagen? Dette er det landskap jeg veileder i og som ofte skjuler stier du ikke ser.

I mitt arbeid fylles jeg nå av en glede og en energi som gjør meg bevisst og tilstede. Det har ikke alltid vært slik, for jeg måtte lære meg å fokusere. Der jeg landet og valgte å skape balanse, møtte jeg en ny del av min bevissthet. En bevissthet som tok i mot meg som jeg var og som lot meg utvikle min forståelse. Denne bevisstheten har mange navn, derfor har jeg døpt den, min sannhet. Har du lyst å sette ord på din sannhet, slik bare du kjenner sannheten?

Signs on Camino de Santiago