Viser 1–9 av 14 resultater

 • Bok : Forbindelsen – Sjelens Reiser

  kr 370,00

  I denne boken utfordrer jeg din livsreise og hva livet kan handle om.
  Hvordan møter du din livskvalitet?

  Noen vil si at det ikke er mulig å koble vitenskap og åndsforståelse, sammen. I min sannhet er dette grunnleggende, fordi alt henger sammen. I denne boken som bygger på livserfaringer kommer forskjellige tradisjoner og forståelse frem. Min forståelse er ikke nødvendigvis din, men ved å dele mine tanker kan vi utveksle med hverandre. Vi kan dele et behov for Universell kunnskap, som underbygger behovet for å være bevisst. Samtidig kan vi sette søkelys på og undre oss over, en hensikt som kan ligge bakenfor. Bakenfor det, som er smertefullt og tydelig. Bevissthet rundt disse koblinger vil gjøre det lettere å bære de «rollene» vi tar på oss i livet. Roller vi går inn i på lik linje med alle andre. På et psykologisk adferds plan er dette forståelig. Men hva hvis nettopp dette behov også er en del av en åndelig bevisstgjøring?

   

   

 • Bok : Ocean – Frigjørelsen – Et veikart til ditt Indre

  kr 420,00

  I denne boken utfordrer jeg dine tanker og kunnskap om hva livet kan handle om.
  Hvordan møter du din frykt for forandring?

  Verden er på vandring og vi står over for en fremmedfrykt. som vokser. Hvordan kan jeg anerkjenne andre, hvis ikke de vil leve som meg? Jeg mener religiøst demokrati handler om å åpne seg for hva vi har til felles og ikke dømme hvem som har rett eller galt. Bokstavtro religiøse får et forklaringsproblem. Vil de tilpasse seg, eller leve etter skriften?

  Hvorfor kom de hit, hvis de ikke vil leve som oss?

   

   

 • Bok: Jeg ser deg

  kr 385,00

  Likeverd, handler om hvordan du møter andre. Jeg møter livet i en takknemlighet som gleder andre. Jeg ser deg, er en bok om å dette utenfor og så finne veien hjem. Velkommen, til et nytt blikk på en virkelighet som er din. Naken og uten erfaring er vi i sannhet sårbare og helt avhengige av våre omgivelser. Derfor tror jeg vi må bevisstgjøre oss hvem som besvarer spørsmålene i livet.

  Boken er på lager!

   

 • Bok: Livet er dødsviktig

  kr 750,00

  Livskvalitet handler om hvem du tror du er og hvem andre vil du skal leve opp til.  Livet er dødsviktig, er en bok om å leve sin sannhet og oppdage hvem du er!
  Denne boken blir trykket på bestilling! Hvis den må sendes, tilkommer porto.

   

 • Bok: Livsoppgaven – Velg din horisont

  kr 250,00

  Den frie viljen er gitt oss!

  La meg fortelle deg hvordan den forandret livet mitt!

 • Bok: Når tanke blir handling

  kr 260,00

  Bli kjent med hvilke elementer som påvirker din handlekraft og se så om du vil aktivere dem!

 • Kurs: Indre øvelser – Gruppe

  kr 3.250,00

  1-1 eller Gruppetrening: Jeg hjelper mennesker å se og utvikle seg! Alt starter med dine behov! På bakgrunn av din livssituasjon, veileder jeg rundt din nåværende livskvalitet. Du lærer gjennom de praktiske øvelsene å ta grep som forebygger og bidrar til å balansere kroppens organer. Jeg veileder på bakgrunn av livslang erfaring og en forståelse som gjør det givende å leve. Mine verktøy er tilpasset dine behov og vil møte deg, der du vil utvikle deg.

  Velkommen til treningsveiledning og et møte med deg selv!

 • Livscoach – 12 måneder

  kr 4.375,00

  For deg som tenker langsiktig og vil trygge fundamentet. Jeg ser løsninger der andre tviler. Kom til bunns i egen tvil og løs opp de bindinger som holder deg tilbake. I min jobb som Livsveileder møter jeg stadig mennesker som innser at de er verdige. Din mestringstro, er min glede.  Jeg har ingen fasit, men mange verktøy som kan gi deg en formening om hvor du befinner deg i forhold til dine mål i livet.

   

 • Livscoach – Alle fortjener en mulighet – en behovspakke

  kr 8.625,00

  Jeg bevisstgjør mennesker slik at de kan møte seg selv uten tvil og skam. I min jobb som Livsveileder møter jeg stadig mennesker som innser at de er verdige, Jeg har ingen fasit, men mange verktøy som kan gi deg en formening om hvor du befinner deg i forhold til dine mål i livet.