Gratis intromøte!

KARRIEREVEILEDNING

kr 6.900,00

Jeg hjelper mennesker å se og utvikle seg! Alt starter med dine behov! På bakgrunn av din kompetanse, interesser og ferdigheter, veileder jeg rundt din nåværende og fremtidige karriere.  Jeg veileder på bakgrunn av livslang erfaring og en forståelse som gjør det givende å leve. Mine verktøy er tilpasset dine behov og vil møte deg, der du trenger å se deg selv.

Velkommen til karriereveiledning og et møte med deg selv!

2 på lager

Karriereveiledning! Alt starter med dine behov! På bakgrunn av din kompetanse, interesser, ferdigheter og profilanalysen WIE veileder jeg rundt din nåværende og fremtidige karriere. Kompetansekartlegging og bevisstgjøring av din formal-, sosial og realkompetanse er utgangspunktet for en rådgivningsprosess preget av en personlig tilnærming og kvalitet. Jeg garanterer en forsterket innsikt i egne muligheter og din personlige styrke. Jeg går grundig gjennom profilanalysen din og gir konkrete innspill og råd på hvordan nå dine yrkesmål. Fokuset i karriereveiledning  er å gjøre deg bevisst din kompetanse, dine unike styrker og derigjennom åpne rommet til nye muligheter. Dette gjøres for å fremme aktive og veloverveide valg for din trivsel, hverdag og fremtidige arbeid.

Antall rådgivningstimer: 6  timer rådgiving med karriereveileder Kristian Fredheim, i tillegg til oppfølging på mail og telefon etter avtale. Se hva produktpakke inkluderer. For Ikke avtalte aktiviteter, gjelder egne satser.

Fokusområder:

  • Støtte og veiledningssamtaler – MI.
  • Mentoring – Hvor er du – hva vil du?
  • Profilanalysen WIE
  • SCI – Kompetansekartlegging
  • Profesjonell CV og Søknad
  • Intervjutrening
  • Referansesjekk
  • Råd og vink i forhold til forhandlinger og ansettelsesprosess.

Ta kontakt per. Mail: post@oppriktig.no og jeg kontakter deg.


Se vilkår