Viser det ene resultatet

  • Rom – AuraTransformasjon™

    kr 4.200,00

    Kristian Fredheim er AuraformidlerTM  og Auraformidler InstruktørTM. Han hjelper mennesker å se og utvikle seg, slik at de kan skape Livs-Match! Alt starter med dine behov! Kort beskrevet forener en AuraTransformasjonTM en persons intuisjon og handlekraft, noe som forsterker den personlige utstråling og gjennomslagskraft.  Det åpnes for mer livsglede og du lar deg ikke lenger diktere av en skjult dagsorden som du  ikke selv kan stå inne for. Du får balanse i auraen og utstrålingen samt dypt i sitt indre – en balanse som ikke kan forklares med ord, den skal simpelthen føles! Velkommen til en oppgradering og et møte med deg selv!