Viser det ene resultatet

  • Livs Coach: Arbeidsledig – Hva nå?

    kr 6.900,00

    Jeg hjelper mennesker å se og utvikle seg! Alt starter med dine behov! På bakgrunn av din kompetanse, interesser og ferdigheter, veileder jeg rundt din nåværende situasjon.  Jeg veileder på bakgrunn av livslang erfaring og en forståelse som gjør det givende for deg å komme videre. Mine verktøy er tilpasset dine behov og vil møte deg, der du trenger å se deg selv.

    Velkommen til karriereveiledning og et møte med deg selv!