Viser alle 2 resultater

 • Bok : Forbindelsen – Sjelens Reiser

  kr 370,00

  I denne boken utfordrer jeg din livsreise og hva livet kan handle om.
  Hvordan møter du din livskvalitet?

  Noen vil si at det ikke er mulig å koble vitenskap og åndsforståelse, sammen. I min sannhet er dette grunnleggende, fordi alt henger sammen. I denne boken som bygger på livserfaringer kommer forskjellige tradisjoner og forståelse frem. Min forståelse er ikke nødvendigvis din, men ved å dele mine tanker kan vi utveksle med hverandre. Vi kan dele et behov for Universell kunnskap, som underbygger behovet for å være bevisst. Samtidig kan vi sette søkelys på og undre oss over, en hensikt som kan ligge bakenfor. Bakenfor det, som er smertefullt og tydelig. Bevissthet rundt disse koblinger vil gjøre det lettere å bære de «rollene» vi tar på oss i livet. Roller vi går inn i på lik linje med alle andre. På et psykologisk adferds plan er dette forståelig. Men hva hvis nettopp dette behov også er en del av en åndelig bevisstgjøring?

   

   

 • Bok : Ocean – Frigjørelsen – Et veikart til ditt Indre

  kr 420,00

  I denne boken utfordrer jeg dine tanker og kunnskap om hva livet kan handle om.
  Hvordan møter du din frykt for forandring?

  Verden er på vandring og vi står over for en fremmedfrykt. som vokser. Hvordan kan jeg anerkjenne andre, hvis ikke de vil leve som meg? Jeg mener religiøst demokrati handler om å åpne seg for hva vi har til felles og ikke dømme hvem som har rett eller galt. Bokstavtro religiøse får et forklaringsproblem. Vil de tilpasse seg, eller leve etter skriften?

  Hvorfor kom de hit, hvis de ikke vil leve som oss?