Viser alle 5 resultater

 • Karriereveiledning

  kr 8.625,00

  Jeg hjelper mennesker å se og utvikle seg! Alt starter med dine behov! På bakgrunn av din kompetanse, interesser og ferdigheter, veileder jeg rundt din nåværende og fremtidige karriere.  Jeg veileder på bakgrunn av livslang erfaring og en forståelse som gjør det givende å leve. Mine verktøy er tilpasset dine behov og vil møte deg, der du trenger å se deg selv.

  Velkommen til karriereveiledning og et møte med deg selv!

 • Livscoach – Alle fortjener en mulighet – en behovspakke

  kr 8.625,00

  Jeg bevisstgjør mennesker slik at de kan møte seg selv uten tvil og skam. I min jobb som Livsveileder møter jeg stadig mennesker som innser at de er verdige, Jeg har ingen fasit, men mange verktøy som kan gi deg en formening om hvor du befinner deg i forhold til dine mål i livet.

   

   

 • Livscoach – Finn din hensikt og Dharma – 12 måneder

  kr 4.375,00

  For deg som tenker langsiktig og vil trygge fundamentet. Jeg ser løsninger der andre tviler. Kom til bunns i egen tvil og løs opp de bindinger som holder deg tilbake. I min jobb som Livsveileder møter jeg stadig mennesker som innser at de er verdige. Din mestringstro, er min glede.  Jeg har ingen fasit, men mange verktøy som kan gi deg en formening om hvor du befinner deg i forhold til dine mål i livet.

   

 • Livscoach: Introduksjon

  kr 1.020,00

  Bli kjent med meg- og fortell hvordan jeg kan bistå deg.

  Introduksjon / Kartlegging
  Vilkår: Uforpliktende
  Samtaletype: en til en.
  Samtalested: Viken, Kongsberg, eller digitalt.
  -Skype, telefon eller direkte møte.

  Varighet: 30 minutter.

 • Rom: Veiledning i Indre Øvelser

  kr 8.625,00

  Jeg hjelper mennesker å se og utvikle seg! Alt starter med dine behov! På bakgrunn av din livssituasjon, veileder jeg rundt din nåværende livskvalitet. Du lærer gjennom de praktiske øvelsene å ta grep som forebygger og bidrar til å balansere kroppens organer. Jeg veileder på bakgrunn av livslang erfaring og en forståelse som gjør det givende å leve. Mine verktøy er tilpasset dine behov og vil møte deg, der du vil utvikle deg.

  Velkommen til treningsveiledning og et møte med deg selv!